Żelowanie

WYKONANIE ŻELOWANIA 

specjalną żywicą do zatykania porów

powiązane dokumentacje: IN-EPOX 6080G

O d n o ś n i k  d o  o r y g i n a l n e j   i n s t r u k c j i 

Poniżej wyciąg z instrukcji który niekiedy może się różnić od oryginału na przykład zanim zostanie podmieniony po dokonanych zmianach. 

WYKONANIE ŻELOWANIA 

specjalną żywicą do zatykania porów

powiązane dokumentacje: IN-EPOX 6080G


1) Procedura mieszania

Najpierw wymieszać składnik A. Następnie do niego wlać składnik B i dokładnie mieszać, przez co najmniej 2 minuty. Zadbać, aby do mieszanki dostało się jak najmniej powietrza.

Sprzęt do mieszania: Mieszadło elektryczne o niskiej prędkości (300-400 obr./min) lub inne odpowiednie urządzenie. 

2) Nakładanie

Wymieszaną mieszankę należy odstawić. Po około 5 do 20 minut dojdzie do żelowania mieszaniny.
Odpowiednia konsystencja jest wówczas, kiedy po rozdzieleniu materiału (np. ołówkiem) zalewanie rowka nie następuje natychmiast, tylko z opóźnieniem.

Żel to jest stan skupienia gęściejszy od cieczy, a nie gęsta galareta.


UWAGA: W TYM STANIE (żelowania)  NIE POZOSTAWIAĆ W POJEMNIKU. BEZZWŁOCZNIE WYLAĆ NA PODŁOŻE.


Tak przygotowaną mieszankę nałożyć za pomocą gumowej packi w taki sposób, aby zostały wypełnione pory w kamiennym dywanie.


UWAGA: proponujemy spróbować najpierw wykonania 1 m2 czyli 710 gramów składnika A plus  290 gramów składnika B


Aby powierzchnia była jednolita, szczelna i żeby nie było widać żelu, należy wygładzić powierzchnię wałkiem welurowym “na krzyż”. dokładnie wtłaczając żel w pory kamiennego dywanu. Aplikacja powinna być dostosowana do aktualnych warunków.


UWAGA: od chwili połączenia składników A+B jest od około 20 do 35 minut przydatności do obróbki (tzw. urabialności) 

UWAGA: nie przykrywać powierzchni kładąc bezpośrednio folię, itp. Doprowadzi to do zaparowania i zniszczenia żywicy przez wilgoćFilm instruktażowy